Thác khói di lặc tọa sơn (cam)

Giá: Liên hệ

Mô tả

Thác khói xông trầm – là các sản phẩm bằng men sứ, đủ các biểu tượng tâm linh như thác khói, phật adidda, quan thế âm, cóc tiền…..dùng để đốt hương nụ thác khói. Bảo hành 20 năm.
Nụ thác khói: 1,000,000 VNĐ/100g và 10,000,000 VNĐ/kg