Câu chuyện Trầm Hương

Sự hình thành trầm hương trong các cây dó bầu chứa đựng nhiều huyền bí. Dân gian truyền rằng: Trầm hương là do Hương Trời bay theo gió đáp vào chỗ bị thương trên thân cây dó bầu hòa vào nhựa chảy ra từ vết thương ấy, được hun đúc qua thời gian bởi đất tốt, nắng, gió biển và các điều kiện tự nhiên đặc biệt khác, gọi là Linh Khí của Trời Đất.

Tầm nhìn - Sứ mệnh

Trầm Hương là lâm sản quý nhất ở việt nam đặc biệt có giá trị kinh tế rất cao vì trầm hương có nhiều công dụng và tác dụng tuyệt hảo đối với sức khỏe con người mà không có bất kỳ cây nào có thay thế được. Chính vì lẽ đó, chúng tôi muốn mang tất cả tinh hoa trầm hương đến cho toàn thể mọi người!